Inspiratie & informatie voorjaar 2014

LEF = Leven!

Ervaar je ook voorjaarsdynamiek? Nieuwe ideeën en mogelijkheden ploppen op, daar wil je wat mee, en hoe verhoudt dat zich met alles waar je op dit moment al in zit? Is er ruimte of maak je ruimte? En wat draagt bij aan jouw doelen?

Zo wil ik heel graag nog meer bijdragen aan het versterken van eigenaarschap bij mensen, veelal in organisatieverband. Eigenlijk doe ik dat regelmatig, maar hoe kan ik daar nog meer in betekenen? Ideeën ploppen op, met daarbij de wens dit samen met anderen op te pakken. Zoiets vraagt LEF van alle betrokkenen. 

Dit staat centraal in deze nieuwsbrief, met informatie & inspiratie over: de ontwikkelcirkel, LEF tijdens de duindagen retraite (is al 22-24 mei!), Partners in Leiderschap en Het Compassievolle Hart van Juno Burger. 

Ik wens je mooie maanden met veel LEF, geniet van het leven!

Ontwikkelcirkel 

 

Vraag je je ook wel eens af waarom veel zaken zo ingewikkeld gemaakt worden? Johan Cruijf zei zoiets als: "Als ik wilde dat je het begreep, had ik het beter uitgelegd". Een mooie uitdaging voor ons allen: hoe houden we het simpel? Graag deel ik een heel simpele cirkel met jullie: de ontwikkelcirkel: met een groen hart, een oranje middencirkel en een rode buitencirkel.

De boodschap is rechttoerechtaan: de groene cirkel is onze veilige zone: dat wat we kennen, kunnen, weten, ons prettig bij voelen, het gebied waar we ons vrij voelen. Helemaal fijn als we ons veilig voelen vanuit onze verbinding met onszelf, en niet zozeer door de veiligheid bij anderen te 'halen'. Goed om hier regelmatig te vertoeven, maar niet continu, want dan ontwikkelen we ons niet, en dat terwijl maatschappij en organisaties continu door ontwikkelen, geeft frictie.

Daarom is het ook noodzakelijk je regelmatig in de oranje cirkel te bevinden: de cirkel van ontwikkeling, en dan wel vanuit groen, vanuit veiligheid. Als je je veilig voelt vanuit een sterke verbinding met je zelf, dan zul je zien dat zaken als vanzelf op je pad komen, dat je ontwikkeling stroomt! Dat is fijn, want dan hoef je jezelf niet te overschreeuwen of met wilskracht te forceren.

Dat we uit de rode cirkel willen blijven is helder: dat ligt nog te ver van ons vandaan en zal ons eerder schade opleveren dan sterkte. 

Behoefte hier zelf mee te spelen? Zeker doen! Alleen al hiervan bewust zijn en jezelf uitnodigen wat vaker het onzekere in te stappen, bied je al veel. En als je merkt dat het fijn zou zijn hier een grotere stap in te maken, dat begeleid ik je graag, individueel, in kleine groepen, tijdens de Duindagen, voorbij de patronen die je kent. Klik hier om hierover contact op te nemen. 

Steve Jobs zei het ooit mooi in zijn Stanford speech: "If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today. And whenever the answer is NO for too many days in a row, I know I need to change something".

Duindagen 2014: voorjaarsthema LEF! 

Loskomen uit het vertrouwde vraagt LEF. Als je dat doet vanuit stevige verbinding met jezelf, zul je merken dat LEF niet iets is van wilskracht, maar van kansen zien en deze gaan benutten. Tijdens de duindagen retraite gaan we hiermee aan de slag, van 22-24 mei.

Tijdens deze 3 daagse retraite, in de Wassenaarse duinen, stappen we uit de dagelijkse hectiek, terug naar onszelf, om van daaruit weer energiek en vol bewust-zijn ons reguliere leven in te stappen, waarbij we vaak vanuit een ander perspectief zaken zullen ervaren.

We bieden naast vrije tijd ook oefeningen, gezamenlijk en individueel, gericht op vertragen, verbinden, weer laten ontstaan en daar concreet invulling aan geven. De natuurlijke omgeving versterkt wat we doen, we zijn zoveel mogelijk buiten, en ook mogen we gebruik maken van de Soefitempel, heel gaaf! We hebben Juno Burger weten te strikken om in de Soefitempel een bijzondere middagworkshop te geven, zie ook verderop meer info over Juno.

Deze retraite organiseer ik met mijn ervaren coach-collega en fijn mens Manu Busschots. 

Zin om je LEF op deze plezierige manier ruim baan te geven?  Meer info en aanmelding via www.duindagen.nl

Your time is limited, don't waste it with living someone else's live

Partners in Leiderschap

Wat mij op dit moment bezig houdt, is hoe we de beweging die voorzichtig ingezet wordt in organisaties (en/of gevraagd wordt door de markt) een boost kunnen geven. Hoe laten we mensen vanuit hun kracht bijdragen en voorkomen we te veel stress, burn outs, en andere vormen van uitval. Iedereen is nodig in een organisatie, toerisme past niet meer. Hoe voorkomen we dat de stroom aan instructies, voorschriften, regels, afspraken, waarschuwingen, maakt dat we niet meer zelf nadenken.

Wat we in mijn optiek te doen hebben is de mensen die verbonden zijn aan een organisatie, sterker laten worden. Dusdanig sterker zodat zij in staat zijn om vanuit eigen rol hun organisatie te laten groeien. Eigenaarschap pakken. Dat vraagt veel LEF: Heb je als directie/ RvB het lef om je medewerkers echt sterker te maken, meer eigenaarschap te geven, vertrouwen te geven, meer informatie te delen, feedbackloops alle ruimte te geven? En heb je als medewerker het LEF ook daadwerkelijk eigenaarschap te pakken. Dat vraagt enerzijds om resultaat gericht werken en anderzijds om loslaten, ruimte voor ieders eigenheid.

Even helder houden: wel gekoppeld aan de kaders van de organisatie: waar staat de organisatie voor en draag je hier ook echt aan bij, dat blijft uitgangspunt. 

Als Partner in Leiderschap vraagt dit ook LEF: durf je veelal voorbij de directe vraag van een organisatie te gaan, naar dat wat je ziet als nodig vanuit een grotere dynamiek en vanuit de dieperliggende mogelijkheden die de organisatie heeft. Niet zozeer door uitgebreide onderzoeken en verslaglegging, maar door verbinden, nieuwsgierig zijn, ontdekken, niet weten, en laten ontstaan wat zich aandient en hier ruimte aan durven geven. Immers oude wegen werken vaak niet meer, tijd voor nieuwe paden....  

Op deze manier ont-wikkelen, in tijdelijk partnerschap, dat is wat ik voor me zie, vandaar:

Als je hierop aanhaakt en dit verder mee wilt ont-wikkelen, van binnen of van buiten uit organisaties, laat het me weten. Mijn droom is dat we met een clubje van zo'n 10 mensen/ organisaties elkaar gaan versterken hierin, door ervaringen, intenties en kansen te delen én te gaan realiseren.  Fijn om je reactie te ontvangen. 

Juno Burger in Baambrugge!

Op maandagavond 16 juni komt Juno Burger, aards mens die veel voelt en daar ook nog wat mee kan, naar Baambrugge. Na een mooie avond met Tijn Touber op 31 maart, ook in onze huiskamer met zo'n 25 aanwezigen, willen we vaker geraakt worden door mooie woorden en inspirerende oefeningen. En dat zal Juno ook bieden met zijn avond over 'De omarming van het compassievolle hart'. Hij zegt hierover:

"Je compassievolle hart is een energetische ruimte waarin het leven volledig kan worden ervaren en tegelijkertijd compleet kan worden gelaten. Wanneer deze twee samenkomen vindt een energetische shift plaats vanuit verkramping naar grenzeloosheid. Ik laat zien hoe je spanning in en om je heen opbouwt en hoe je hart een essentiële rol speelt in het herstellen van harmonie en balans in jezelf en je directe omgeving."

Wil je er ook bij zijn op 16 juni?  Geef je dan op via mijn site. En wil je meer weten over Juno? Zie zijn site www.junoburger.com. Zijn blogs zijn ook zeer de moeite waard. 

There is no reason not to follow your heart

En verder.......

De citaten in deze nieuwsbrief zijn deze keer afkomstig van Steve Jobs, uit zijn Stanford Speech van 2005, geniet nog even mee die 15 minuten ... klik hier

Isaac Shapiro is weer in Nederland, tot 8 mei organiseert hij samen met zijn partner Meike Meetings in Truth, in de Muiderkerk in Amsterdam. Je kunt gewoon binnenlopen en een avond genieten van de bijzondere verhalen en de energie die hij brengt. Zie ook mijn foto met hem hiernaast (na 8 dagen stilte retraite). Op zijn site vind je meer info.  

Deze periode geef ik veel pedagogische trainingen, als onderdeel van het organisatiebrede scholingstraject van Kinderopvang Solidoe. Enorm genieten hoe een groot deel van deze 180 medewerkers uit hun groene cirkel aan het komen is! En hoe de organisatie parallel daaraan eigenaarschap lager in de organisatie aan het leggen is. Ook bijzonder zijn de parallellen die we ervaren in pedagogische trainingen en leiderschapstrainingen, immers in beide gevallen versterken we eigenaarschap en zoeken we talenten & activeren we die passend bij wat de organisatie/ de medewerker/ het kind vraagt. Ook kijken we naar de diepere behoefte van zowel kind als medewerker, zodat we niet op gedragsniveau blijven, maar op drijfveren niveau komen. Mooi mooi mooi deze parallellen en vooral de beweging die dit weer brengt. We zijn echt aan het ont-wikkelen!

Dan nog een mooie afsluiter: Peter Senge is 22 mei in Nederland met Next level Leadership 2014, je kent hem vast wel van De lerende organisatie of The fifth discipline. Op de site van Het Eerste Huis meer info. 

Ik sluit graag af met een mooie uitspraak van Steve Jobs:      Stay Hungry, Stay Foolish!

Marjanke